شما به کانال پرتال خضراء آی تی دعوت شدید:
برای عضویت کلیک کنید
ساخت سایت با کمترین هزینه

اطلاع از نتیجه آزمون


کد ملي: 
لطفا پس از قبولی در آزمون عملی برای دریافت گواهینامه با آموزشگاه هماهنگ نمایید


کد ملي
نام
مهارت
نمره کتبی
نمره عملی
نمره عملی2
نمره نهایی
تاریخ آزمون کتبی